Ieders eigen omweg (Louisa en Marcello)

Een man komt thuis En zegt tegen zijn vrouw Wat doe ik hier Louisa is haar naam En ze zegt dat is de vraag Ga op reis Marcello Naar het Midden Oosten Dat roep je al zo lang Dus vertrok hij 's anderendaags Er was Jeruzalem De stad van niemand Voor Marcello een open...