Een weekendje samen met jou

Een man ging gebukt door het leven
En vervolgde zo moeizaam zijn weg
Hij had een vrouw en zes schreiende kinderen
Ik weet niet of dat soms iets zegt
Maar geluk dat was toch iets anders
Zo dacht onze sombere man
En dan droomde ie zich weg naar Hawaii
Ja soms met de vrouw van de buurman;
'n Weekendje samen met jou
Twee dagen en nachten op sjouw
Daar droom je van zelfs in de kou
'n Weekendje samen met jou

Een vrouw voorspelde zijn toekomst
En blikte daarbij in een bol
Die uit het mooiste kristal was geslepen
Dat hield ze bij hoog en laag vol
En ze legde haar hand op de zijne
En zij sprak "het is buiten slecht weer
Ik zie dat u best langer wilt blijven
Dat zou toch gezellig zijn meneer,
'n Weekendje samen met jou
Twee dagen en nachten op sjouw
Ik voorspel u het wordt hier benauwd
En als je het mij vraagt meneer erg gauw"

En ze zaten koud weg aan de truffels
Toen de woonwagen kreunde en wel
Een man die er uitzag om te vechten
Die sloeg onze vriend met geweld
Pats-boem, knock-out en zijn toekomst aan diggelen
Want buiten de vrouw en haar bol
Ging er ook nog een spiegel aan scherven
En dat maakte de maat aardig vol,
'n Weekendje samen met jou
Twee dagen en nachten op sjouw
Twee ogen normaal niet zo blauw
En een hart vol berouw

En jawel zeven jaar met een been af
Zo luidde het vonnis nadien
en met dit somber vooruitzicht voor ogen
Dacht hij waaraan heb ik dit toch verdiend
Maar de beul had toevallig vakantie
En het huis van bewaring was vol
Maar zijn vrouw was gevlucht met de kinderen
Tja dat weekend was aardig verknold
Dat weekendje samen met jou
Twee dagen en nachten op sjouw
Alleen door de winterse kou
Een weekendje zag ie blauw

Maar het Leger des Heils bracht uitkomst
En daar in donker Amsterdam
Daar deed ie veel goeds in de straten
Tussen hoertjes, jan en alleman
En ofschoon het vuur hem danig
Aan de schenen werd gelegd
Bleef de heilige zich zelve
Ook al werd er terloops vaak gezegd
'n Weekendje samen met jou
Twee dagen en nachten op sjouw
Daar droom je van zelfs in de kou
'n weekendje samen met jou.

 

Tekst: Dimitri Van Toren
Muziek: Dimitri Van Toren
LP: Uiterlijk Wel Innerlijk Nooit
Ingezonden door Jan Kramers

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z