Ultiem gevoel

Weet je nog, mijn kleine kraai Hoe bang je was Toen ik je met gebroken vleugel Een lift gaf in mijn schoudertas Dat ik eenmaal thuis gekomen Meteen die vleugel spalkte En hoe koddig je vervolgens Door de kamer zwalkte Je werd mijn mede-huisbewoner Die zich fladderend...