Zullen wij dansen of hard weglopen

Maria waarom zou je wenen Jezus is ten hemelvaart Misschien dat ik je kan helpen Ik heb me aan jouw kant geschaard Stap nog vandaag uit die rotzooi Wereld lazer op Hé komaan laten wij dansen Boven op die rommelpot Ziedaar godin van de vreugde Bravo nu ken ik je weer...