Sporen van geweld

Wat betekent beschaving – 'n betere wereld
Voor de man die een spoor van geweld achterlaat
Die alles omkapt en aan zijn laars lapt
Die het verschil niet weet tussen goed en kwaad
Wanneer het mama mia – om moederaarde gaat
Of om die zielige vrouw die kreunend opstaat

De panter vlucht in panische angst
En haar jong volgt meteen
Ze moeten vluchten voor een vreselijk iets
Dat zaagt en knaagt door alles heen

Maar waar naar toe – waar ben je nog veilig
Voor de man die een spoor van geweld achterlaat
Die geen gevoel heeft – waarvoor de aarde beeft
Die het landschap verandert en ook het klimaat
Die van geen ophouden weet en zich te buiten gaat
Aan een weerloze vrouw die hij tegen de grond slaat

Die suf geslagen eindelijk wakker wordt
En met twee koffers en een kind
Het huis verlaat en in rook opgaat
In de hoop dat die bruut haar daar niet vindt

In dat opvanghuis maar toch blijft ze bang
Voor de man die een spoor van geweld achterlaat
Die rechten schendt en geen pardon kent
Die alleen het recht van de sterkste verstaat
Ja die zijn vuisten laat spreken als het daarom gaat
Zo'n man is in wezen tot alles in staat

Dus wat betekent beschaving – 'n betere wereld
Voor de man die een spoor van geweld achterlaat
In menig regenwoud – in menig echtelijk bed
Die het verschil niet weet tussen goed en kwaad
Wanneer het mama mia – om moederaarde gaat
Of om die zielige vrouw die kreunend opstaat

Ze worden beiden mishandeld – zie hun gelaat.

 

Tekst: Dimitri Van Toren
Muziek: Dimitri Van Toren
CD: En dan weer daar 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z