Ik kwam als eerste hier in dit land

Ik kwam als eerste hier in dit land
zonder raad zonder geld zonder eelt in mijn hand
en toch bouwde ik een huis van steen
met een tuin met rozen erom heen
met ijver en met zweet
want hemel de zon was loeiend heet
bewerkte ik de schrale grond
en het land werd vruchtbaar en gezond
en ik kreeg koren op het veld
hooi in de schuur ik was rijk en gesteld
maar ik besefte ik was alleen
op mijn land en in mijn huis van steen
en ik ging terug vanwaar ik kwam
en ik vond er een vrouw Mirjam
en ze was mooi ze was goed
ze brouwde bier zoals het moet
en ze schonk mij een zoon
een gezin zoals je nergens vindt
en die trouwde en die bouwde
op het land waar ik als eerste kwam
en zondags komen ze samen
met al de kinderen ik ken niet eens hun namen
en ik voel me een oude rots
o heer geloof me ik ben alleen maar trots
want ten slotte kwam ik als eerste
als alle eerste hier in dit land
zonder raad zonder geld en zonder eelt in mijn hand
en toch bouwde ik een huis van steen
en ook de grond werd vruchtbaar erom heen
ik kreeg een vrouw een gezin
met kinderen zoals je nergens vindt
en die trouwde en die bouwde
op het land waar ik als eerste kwam
een land van melk een land van honing
een land van meel en ham
en ik voel mij een oude rots
o heer geloof me ik ben alleen maar trots
want al kwam ik hier het eerste aan
ik ben de eerste om te gaan

 

Tekst: Dimitri Van Toren
Muziek: Dimitri Van Toren
LP/CD Hé kom aan
Ingezonden door Jaap de Vries

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z