Is liefde wel genoeg

Er wacht een moeder op haar jongen
Maar die komt niet thuis vannacht
En ze mijmert over vroeger
Hoe hij thuiskwam amper acht
Behoorlijk op zijn bek geslagen
En na een smartelijk geween
0, zo zoetjes zachtjes snikte
Mama, ik hou van jou alleen
Dan denkt ze aan zijn vader
Aan haar overleden man
Die zijn gevoelens niet kon uiten
Het goed bedoelde daar niet van
'Maar het huwelijk ,deed verwelken
En haar hart was zo goedgeefs
Hoeveel heeft ze niet gegeven
Hoeveel liefde tevergeefs?
Is liefde wel genoeg?
Is het wel genoeg?

Maar dan 's morgens om half vijf
In een mortuarium
Ze kan haar ogen niet geloven
Haar jongen, enig kind
Zomaar doodgetrapt…
'Wat is dit voor een samenleving
Als men geen genade schenkt
En slechts over liefde zingt
Waarbij men aan iets anders denkt
Wat liefde heet…
Is liefde wel genoeg?
Of is het nooit genoeg?

Er wacht een moeder op haar jongen
Maar die komt vannacht niet thuis
Om vier uur meldt zich de politie
En ze slaat alvast een kruis
Even later weet ze alles
Stort haar wereld in elkaar
Ze kan het nauwelijks bevatten
Haar jongen is een moordenaar
Dan denkt ze in haar wanhoop
Aan een moeder die vannacht
Eveneens geen oog zal dicht doen
0, mijn hemel, wat een nacht
Hoe kon haar jongen zoiets doen
Kreeg hij soms een waanidee
'Of teveel liefde ingeknuffeld
Altijd ja en nimmer nee
Is liefde wel genoeg?
Of is het ooit genoeg?

 

Tekst: Dimitri Van Toren
Muziek: Dimitri Van Toren
CD: De vertelling gaat door

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z