Iedere dag

Een vluchteling is nog geen held
Ook al rent hij door een mijnenveld
Al vlucht hij maanden achtereen
Uitgeteerd tot op het been door anno '81 heen
Soms denk ik weleens: het is niet waar
En toch, er vluchten dagelijks elk jaar iedere dag 6000 man
Over zee en over land met hele families en al zo lang

Maar evenzo en ongestoord
Gaar de bewapeningswedloop door
Het wordt zo griezelig doodgewoon,
Doch anderzijds groeit het syndroom
O! Was het maar een boze droom
Maar neen, het is de grootste denkfout aller tijden
En wat het kost aan beide zijden
Iedere dag ruim 2 miljard
Waarmee men ongenaakbaar hard
Elke hongerlijder tart

Er waait stof op aan de horizon
Er dreigt van alles te gebeuren boven ons
O! Grote almacht laat u gaan
En laat het donderen af en aan
En zo u wilt de bliksem inslaan
Maar laat mijn allerlaatste restje hoop
Niet in vlammen opgaan tot wat rook
Doch laat me dromen deze nacht
En morgen opstaan met een lach
En vergeten iedere dag

 

Tekst: Dimitri Van Toren
Muziek: Dimitri Van Toren
LP/CD: En soms waait er zoiets als vrede door mijn hart

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z